Herstellen van een burn-out doe je niet zo maar, klachten zijn immers ook niet “ineens” ontstaan. Samen gaan we voor een definitieve oplossing, geen tijdelijke lapmiddelen maar constructief samenwerken aan een gezonde geest in een fit lichaam!

Juist omdat herstellen heel individueel bepaald is, beschrijf ik hieronder een aantal mogelijke hersteltrajecten. Uiteraard sta ik open voor jouw visie op herstellen. Heb je eigen voorstellen, dan werken we samen een uniek, nieuw hersteltraject uit.  

 

Een coaching traject bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 sessies.

Sessies duren doorgaans 1,5 uur per keer.

Als er daarna in de baan gespeeld gaat worden dan komt dat snel neer op 2,5 tot 3 uur waarbij de maximale sessietijd 2 uur blijft.

Particulier: Coachsessie uurtarief € 85,- inclusief BTW.

Zakelijk: Coachsessie uurtarief € 135,- exclusief 21 % BTW.

Vergoedingsmogelijkheden

Via je werkgever

Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze veelal verplicht (Wet Verbetering Poortwachter). Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige Cao’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Via de belasting

Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

UWV of Gemeente

Heb je een WW-, arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB uitkering en ben je op zoek naar werk? Dan kun je in bepaalde gevallen een re-integratieovereenkomst aanvragen. Je kiest dan zelf een re-integratiepartner waarmee je een plan opstelt om weer aan werk te komen. Het UWV of de Gemeente vergoedt dan onder bepaalde omstandigheden de kosten. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het UWV. Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de Gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.